Juke 1.5 MC CVT Rp                         303.200.000
Juke 1.5 MC Red Interior CVT Rp                         312.7 00.000
Juke 1.5 REVOLT CVT Rp                         323.200.000
Juke 1.5 REVOLT  Red Interior

JUke 1.5 Revolt II

CVT

CVT

Rp                         332.600.000

Rp                         326.600.000